Quý khách thanh toán khi nhận được đơn hàng của mình ghi theo địa chỉ quý khách đã cung cấp thông tin cho chúng tôi.