Áp dụng chính sách bảo hành với điều kiện khi:

Khách hàng mua sản phẩm của Phụ Kiện 25 sẽ được bảo hành miễn phí đối với các trường hợp sau: 

 1. Nguyên bảo quản, không vá lỗi, không gạch xóa hay sửa chữa, bôi trơn.
 2. Toàn bộ thông tin bảo hành: sản phẩm mã, số seri, ngày sản xuất, khách hàng sử dụng tên, địa chỉ, ngày mua.
 3. Tem bảo hành và tem niêm yết (nếu có) của Nhà sản xuất trên sản phẩm còn nguyên.
 4. Kỹ thuật error do Nhà sản xuất.
 5. Bảo hành timeout trên phiếu bảo hành vẫn còn hiệu lực.

Sản phẩm không được bảo hành hoặc sẽ phát hành bảo hiểm nếu rơi vào một trong các trường hợp sau:

 • Không thuộc danh mục được bảo hành từ Nhà sản xuất hoặc nhà phân phối.
 • Sản phẩm không thỏa mãn một trong những bảo mật điều kiện ở mục 1
 • Ý khách hàng có thể sửa chữa sản phẩm hoặc sửa chữa tại các trung tâm bảo hành khác.
 • Sản phẩm bị hư hỏng do hư hỏng người sử dụng và hư hỏng hư hỏng không nằm trong phạm vi bảo hành của Nhà sản xuất.

Bảo mật áp dụng phương thức:

 Hành động bảo mật địa điểm

Bảo mật địa điểm được ghi trong phiếu bảo hành theo sản phẩm. Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với Trung tâm Bảo hành của Nhà cung cấp.

 • Bộ phận hỗ trợ khách hàng s\ẽ hỗ trợ phương thức định hướng của khách hàng đến bên ngoài bảo vệ trung tâm.
 •  Nếu Quý khách gặp khó khăn trong công việc liên hệ Trung tâm Bảo hành, quý khách vui lòng liên hệ với bộ phận Chăm sóc khách hàng của nhà đậu

Bảo mật hỗ trợ thời gian kể từ ngày mua hàng:

 • 20 month from day mua hàng.

Trên đây là chính sách bảo hành của Phụ Kiện 25